Ja, ik word vriend van Theater de Luifel!

Ook een warm hart voor cultuur bij u om de hoek? Word vriend van Theater de Luifel voor 20 euro per jaar of 35 euro als gezin.

Noteert u mij als:

vriend voor 20 euro per jaar
gezin voor 35 euro per jaar

Persoonsgegevens

Het vriendenlidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend en wordt automatisch verlengd, tenzij men voor 1 juni schriftelijk meedeelt het lidmaatschap te willen beëindigen.

Betaling via machtiging

Ik machtig hierbij de vrienden van de Luifel om tot wederopzegging het abonnementsgeld eenmaal per jaar in juni af te schrijven van mijn:

Bankrekening

of

Girorekening

Uw bank- of girorekening moet op uw naam staan. Uw betaling kan anders door de bank worden geweigerd.