BSO de Molenwerf

Molenwerfslaan 9 (in brede school De Molenwerf)
Heemstede
(023) 548 38 46
molenwerf@casca-kinderopvang.nl

Landelijk register kinderopvang LRK 198 639 119
GGD onderzoeksrapport juni 2016

Eind 2015 onderzocht KlantOK de klanttevredenheid. Ouders gaven BSO de Molenwerf een 7,8 als eindcijfer. De betrokkenheid van de medewerkers kreeg een 8. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de BSO scoorde een 7,6.

Groepen

BSO de Molenwerf biedt buitenschoolse opvang aan maximaal 40 kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zijn verdeeld over 2 basisgroepen met vaste pedagogisch medewerkers. Er is een groep voor jongere kinderen en een groep voor de oudere kinderen. Ieder kind heeft een eigen vaste mentor die aanspreekpunt is voor de ouders.

Op de lange middagen (woensdag en vrijdag) worden groepen gecombineerd. Woensdagmiddag zijn alle kinderen van BSO de Molenwerf, Nicolas Beets en Voorweg op de locatie van de Molenwerf, vrijdagmiddag op de locatie van Nicolaas Beets.

Team

Pedagogisch medewerkers: Rianne Felix en Roxanna Belgrave, Vera Olah en Silvia Wesseling.
Leidinggevende: Marion Höcker

Wat valt op

  • leuk contact met Valkenburgschool en kinderdagverblijf Pierewiet door tussenliggende speelhal
  • speciale woensdagmiddagactiviteiten zoals yoga, salsa en creatieve workshops.

Marion Höcker, leidinggevende BSO de Molenwerf
“Bijzonder aan deze locatie is dat het kinderdagverblijf hier ook is gevestigd; kinderen van 0-12 jaar komen elkaar tegen. De meesten zijn toe aan een nieuwe uitdaging als ze een jaar of 7 zijn. Daarom hebben wij een groep jongere en een groep oudere kinderen, elk met een eigen lokaal. We bieden zoveel mogelijk leeftijdgerichte activiteiten aan.
Tussen de school en het kinderdagverblijf ligt een ruime hal die we als speelruimte gebruiken. En we beschikken over de schoolgymzaal en een prachtig, overzichtelijk speelplein.
In ons team draaien ook pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf mee. We hebben een scoutingleidster en een vrijwillige brandweervrouw in ons midden.
Belangrijk vind ik dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. We willen ze een prettige plek bieden.”

Rianne Felix, pedagogisch medewerker BSO de Molenwerf
“Meteen na mijn opleiding ben ik bij Casca BSO begonnen. Ik werk hier nu 3 jaar en sta op de groep oudere kinderen. De sfeer is gezellig. De kinderen onderling gaan goed samen, en het contact met ouders is prima. Zij nemen de tijd voor een goede overdracht bij het ophalen. Dat is prettig, zo weten wij wat er speelt bij de kinderen.
We proberen zoveel mogelijk in te spelen op waar de kinderen behoefte aan hebben. Als ze zich goed vermaken laten we ze lekker hun gang gaan, en als we zien dat ze zin hebben in knutselen of iets sportiefs gaan we daarmee aan de slag.”

Barbara Kuiper, moeder van Luuk (4)
“Luuk is net begonnen op school. Hij vindt het leuk om hier te spelen. Onze eerste indruk toen we op bezoek kwamen was meteen positief. We werden erg leuk ontvangen en rondgeleid. Prettig vind ik dat de BSO naast school zit. Een vertrouwde omgeving voor de kinderen.”

Suci (9) van de Valkenburgschool
“Met Isa en Lara spelen vind ik het leukst. Ze zijn mijn beste vriendinnen. We zitten ook bij elkaar in de klas. Buitenspelen is ook leuk. Rianne is mijn lievelingsjuffie.”

Eveline Pochadt, moeder van Jeffrey (12)
“Ik vind de communicatie op deze BSO heel goed. Het contact met de pedagogisch medewerkers is prima. Jeffrey gaat hier graag heen. Fijn dat de oudere kinderen een aparte groep hebben.”

Jeffrey (12) van de Valkenburgschool
“Drie middagen na school ben ik hier. Met de computer een mix maken vind ik leuk. In de vakantie doen we ook vaak leuke dingen. We zijn bijvoorbeeld naar een smid geweest. Daar kom je anders niet zo gauw.”