Nieuws

U kunt Casca Kinderopvang ook volgen op Facebook


Uitslag klanttevredenheidsonderzoek november 2015. Mooie resultaten!

Kinderdagverblijf Pierewiet

In november 2015 heeft het bureau KlantOK in opdracht van Casca Kinderopvang een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van het kinderdagverblijf.

In het rapport zijn de scores van Casca naast de benchmark gelegd (de gemiddelde cijfers van meer dan 700 locaties waar klantOK de klanttevredenheid voor heeft onderzocht.

4 KDV-groepen
respons: 49%
Gemiddeld eindcijfer: 8,4
(benchmark KDV 2015: 7,9)
Casca’s kinderdagverblijf scoort een hoog eindcijfer, ruim (+0,5) boven de benchmark.
De vier groepen scoren gelijk qua eindcijfers (2x 8,4 2x 8,5)

De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang scoort een 8,8 (KDV Benchmark: 8,3).
De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers een 8,7 (geen KDV Benchmark)
De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers scoort een 8,6 (KDV Benchmark: 8,1)
De sfeer op de locatie scoort een 8,6 (geen KDV Benchmark)

Conclusie:
Het nieuwe KTO levert wederom een bron van nuttige feedback van onze klanten (naast de overige feedbackkanalen). We kunnen zeer tevreden zijn met de scores. En zien hierin een bevestiging van onze stelling dat onze kinderopvang van bovengemiddelde kwaliteit is. Met name de hoge waardering voor onze pedagogisch medewerkers (deskundigheid, betrokkenheid, klantgerichtheid) en voor de sfeer op de locaties en de mate waarin de kinderen het naar hun zin hebben op onze opvang, stemt ons zeer tevreden.
Uiteraard grijpen wij de resultaten ook aan om onze kwaliteit nog verder te verbeteren.

Casca BSO

In november 2015 heeft het bureau KlantOK in opdracht van Casca Kinderopvang een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van Casca BSO.
In het rapport zijn de scores van Casca naast de benchmark gelegd (de gemiddelde cijfers van meer dan 700 locaties waar klantOK de klanttevredenheid voor heeft onderzocht).
Wij willen alle ouders die aan het onderzoek hebben meegedaan hiervoor bij deze hartelijk bedanken. Hieronder volgt een korte samenvatting van de BSO-resultaten.

Er zijn 87 reviews ingevuld, goed verdeeld over de negen locaties/groepen. De respons was daarmee 35%, waardoor er een betrouwbaar beeld van de klanttevredenheid is.

Gemiddeld eindcijfer Casca BSO: 8,0 (benchmark gemiddeld eindcijfer BSO 2015: 7,7)
Casca BSO scoort dus een hoog gemiddeld eindcijfer, ruim (+0,3) boven de benchmark.

De hoogste scores waren voor:
De juistheid van de facturen (8,6)
De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers (8,3)
Deskundigheid van de pedagogisch medewerkers (8,2, benchmark BSO 7,9)
De klantgerichtheid van de pedagogisch medewerkers (8,2) en
De aanwezigheid van vertrouwde gezichten (8,2, benchmark BSO 7,9).

In vergelijking met de benchmark BSO scoort Casca verder hoog op o.a. het aanbod van passende activiteiten (+0,3) en de speelmogelijkheden (+0,3).
Er is één deelvraag waarop de BSO lager scoorde dan de benchmark BSO: de openingstijden van de locatie, met een 7,9 (-0,1).
Het nieuwe KTO levert wederom een bron van nuttige feedback.
Dankzij de inzet en betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers hebben we deze mooie scores bereikt, waar we zeer tevreden mee zijn. We zien hierin een bevestiging van onze stelling dat onze kinderopvang van bovengemiddelde kwaliteit is. Met name de hoge waardering voor onze pedagogisch medewerkers (deskundigheid, betrokkenheid, klantgerichtheid) en voor de sfeer op de locaties (8,1) en de mate waarin de kinderen zich prettig voelen op onze opvang (8,1), stemt ons zeer tevreden.
Uiteraard grijpen wij de resultaten ook aan om onze kwaliteit verder te verbeteren.