Nieuws

5 november 2014

Casca Kinderopvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang
De brancheorganisatie is gestart met de campagne 'Kinderopvang werkt beter'
en heeft daar bij een informatief artikel geschreven 'Kinderopvang duur? Zeker niet!'


23 oktober

Kinderopvang toeslagtabel 2015

De inkomenstabel, waar aan de hand van het gezamenlijk gezinsinkomen het toeslagpercentage wordt bepaald, is door het ministerie van SZW gepubliceerd.
U kunt deze hier inzien


10 oktober

Website met onjuiste informatie over de kinderopvangtoeslag 2015

Graag uw aandacht voor het volgende artikel:
website misleidt ouders over toeslag


18 juni 2014

Nieuws over de locatie BSO Bronstee

Het laatste nieuws over de locatie BSO Bronstee leest u hier.


Muziek op Schoot

Voor kinderen van 0,5 – 2,5 jaar met hun ouder
Start woensdag 17 september

Dansen, muziek maken, van allerlei instrumenten proeven.
Dit doen we allemaal tijdens 'Muziek op Schoot'. Jonge kinderen leren muziek kennen op een speelse, gevarieerde manier en kunnen zo zelf ontdekken waar ze plezier in hebben. Gezellig vanuit de veilige schoot van hun vader of moeder ervaart het kind samen met de ouder de basis van muziek. Vingerspelletjes, wiegen op ritmes en zingen komen voorbij. Korte rijmpjes en spelletjes stimuleren de taalontwikkeling.

'Muziek op schoot' is leerzaam, veelzijdig en legt een mooie basis voor verdere muzikale ontwikkeling.
Bovendien ontmoeten ouders elkaar bij de les van 40 minuten en kunnen ze daarna napraten met een kopje koffie.

woensdag:09.00-10.00 uur, of 
woensdag:10.00-11.00 uur 
start:17 september 
locatie:Kinderdagverblijf Pierewiet, Molenwerfslaan 9, Heemstede 
8 lessen:€ 60,00 
docente:Sylvia Bijleveld 

Aanmelden: telefoon (023) 548 38 28 kies 1 op werkdagen tussen 9 en 12 uur of
klik hier (na maandag 22 juni).

Muziek op schoot bestaat niet alleen uit donzige deuntjes en liedjes uit grootmoeders tijd. De muzieklessen zijn ook geschikt voor stoere papa’s en kleine mannen die samen plezier willen maken. Speciaal voor de baby en dreumes van deze tijd heeft de docente liedjes
van nu geïntegreerd, dus zowel de spelletjes als de muziek zijn aangepast aan de kinderen. U als ouder kan ook zelf een liedje aandragen in de muzieklessen.
Op deze manier ontdekken ook de allerkleinsten wat ze allemaal kunnen.

Uw kind leert tijdens de muziekles plezier te hebben in het luisteren naar muziek,
zelf muziek te maken, leert muziek te durven maken en oefent het ritmegevoel, het gehoor en de stem.Allerlei muzikale vormen aan bod. Maat, ritme, melodie, hoog, laag, sterk, zacht, lang kort, worden op een speelse manier behandeld.
Samenspel is een belangrijk onderdeel van muziek maken. Bij de lessen wordt er dan ook in groepen gewerkt, de grootte van zo’n groep is 8 tot 10 volwassenen met hun kind. Zodoende hebben de kleintjes een prachtige basis om uit te groeien tot muzikale kinderen.

Over de docente: Sylvia Bijleveld is docente Algemeen Muzikale Vorming (AMV).
Dit schooljaar verzorgt zij AMV-lessen voor kinderen bij Gitaarles Haarlem.
In juni 2005 studeerde ze af als sociaal pedagoog. Tijdens haar opleiding heeft zij zich gespecialiseerd in autisme. De laatste jaren is ze actief met muziek en creatieve expressie op verschillende buitenschoolse opvangcentra en in haar muziekbedrijf als muziekdocente.
 
Sylvia: "Ik ben zeer bedreven in het muzikaal begeleiden en stimuleren van kinderen. Daarnaast speel ik al vanaf mijn kindertijd toetsen. Vanuit mijn bedrijf Kunst Vol Liefde verzorg ik muziekworkshops op kinder- en verjaardagsfeestjes, tijdens bedrijfsuitjes, familiefeestjes en voor scholen, koren en muziekverenigingen. Naast mijn passie voor muziek ben ik dol op lezen, schilderen en schrijven."


25 mei 2014

Casca Kinderopvang zorgde natuurlijk voor extra vrolijkheid op de Heemsteedse voorjaarsmarkt 2014


5/6 april 2014

Casca op de Heemsteedse Kunstbeurs

Op de 2e editie van de Heemsteeds Kunstbeurs verzorgden Casca Kinderopvang en Plexat de kinderactiviteiten.
Het was prachtig weer en de kinderen vermaakten zich uitstekend met het maken van ansichtkaarten, schilderen/graffiti en een kunstpuzzeltocht.
Hieronder een foto-impressie.


maart 2014

Feestelijke Opening peuteropvang Pluizebol


Op woensdagmiddag 12 maart is onder brede belangstelling van peuters en hun ouders, buurtbewoners, het onderwijs, de gemeente en vele anderen de nieuwe locatie van peuteropvang Pluizebol feestelijk geopend.
Clown Niekie vermaakt de kinderen met haar ballonfiguren, terwijl de volwassenen in de lichte nieuwe ruimte rondkeken, met diverse uitdagende speelhoeken. Er werd positief gereageerd op hoe de nieuwe inrichting het multifunctionele gebruik van de ruimte mogelijk maakt; ' s ochtends spelen er de peuters van peuteropvang Pluizebol, 's middags de basisschoolkinderen van Casca Buitenschoolse opvang Mambo.
Ook de nabijheid van de basisscholen de Ark en de Evenaar biedt veel voordelen.

In de toespraken werd benoemd hoe rijk de geschiedenis van het peuterwerk in Heemstede is. Tineke Collet die er in het begin van de jaren zeventig aan de wieg van stond, haalde enkele herinneringen op.

Op de nieuwe plek wordt kennis en kunde op het gebied van het peuterwerk voortgezet. Door het team, dat bij elkaar ruim 50 jaar ervaring heeft in het peuters spelenderwijs de wereld laten ontdekken, en een nieuwe collega die zelf als peuter op de Pluizebol heeft gezeten, staat er een geweldige basis.

Wethouder Jur Botter refereerde in zijn toespraak aan de prominente rol die het peuterwerk de afgelopen vier jaar in zijn portefeuille had, en benoemde dat hij blij was dat de lange en soms moeizame weg tot dit mooie resultaat heeft geleid.
Daarna was het tijd voor de officiële opening, na een spurt onder een kleurig ballonendoek door, kwam de wethouder bij het nieuwe naambord uit, dat hij vervolgens met behulp van de peuters onthulde.

Voor meer informatie over peuteropvang Pluizebol, kunt u hier een kijkje nemen.

Per 1 april 2014 veranderden de kosten van de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). Wij vertellen u er graag meer over, neem gerust contact op: Daniëlle de Haan (023) 5483812 (dinsdag en donderdag) - e-mail: kinderopvang@casca.nl.


27 februari 2014


15 januari 2014

Workshop grimeren

Onlangs hebben een aantal van onze pedagogisch medewerksters een professionele workshop grimeren gedaan.
Het resultaat was spectaculair en tijdens het kerstevenement op de Binnenweg 22 december jl. hebben we ondanks het slechte weer toch een aantal kinderen van een wonderschone tekening voorzien.
Wij danken onze samenwerkingspartner Grimas voor het altijd aanbieden van de schmink en deze leerzame workshop.
Tot snel op de volgende schminksessie in Heemstede of op de locatie.


24 december 2013

Kinderopvangtoeslag 2014 niet meer over een geheel jaar achteraf terug te vragen

Nogmaals graag uw aandacht voor het volgende:
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor kinderopvang, waardoor u de kinderopvangtoeslag niet meer over een geheel jaar achteraf kunt terugvragen.
U kunt de kinderopvangtoeslag alleen nog aanvragen over de lopende maand en de drie maanden die daaraan voorafgaan.


5 december 2013

Cijfers Klanttevredenheidsonderzoek Casca Kinderopvang bekend: Met 8,2 ruim boven landelijk gemiddelde

In de afgelopen twee jaar is de algemene tevredenheid van de klanten van Casca Kinderopvang weer toegenomen.
Citaat uit het rapport van XS2Quality dat voor Casca de klanttevredenheid onderzocht:
“wat direct opvalt is dat vrijwel alle meer dan gemiddelde belangrijke aspecten (zeer) goed worden beoordeeld.. “

Bij het vorige onderzoek lagen de resultaten met een algemene tevredenheid van 7,9 (rapportcijfer) ruim boven het niveau van het landelijk gemiddelde (benchmark).
Nu is dat gestegen naar een 8,2!

De gemiddelde tevredenheidscore is 93,2% (was 91,8%), meer dan 5% boven het
landelijke gemiddelde.
Ook uit de scores voor de klantgerichtheid, betrokkenheid en deskundigheid van
de pedagogisch medewerkers blijkt duidelijk dat de ouders ervaren dat hun kinderen
(van 0 t/m 12 jaar) in vertrouwde handen zijn bij Casca Kinderopvang.
Door een stabiel, ervaren team zijn er vaak dezelfde, vertrouwde gezichten voor
de kinderen. Het tevredenheidspercentage van de ouders ligt op dit punt bijna 8,5% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Op locatie en/of groepsniveau zijn kleine verbeterpunten, hier gaan de medewerkers van Casca Kinderopvang de komende tijd natuurlijk mee aan de slag.
Want wat goed is kan altijd nóg beter!


21 november 2013

Proefberekening Kinderopvangtoeslag 2014 beschikbaar

Op de website van de belastingdienst is het per heden mogelijk om een proefberekening te maken van uw toeslag in 2014:

Meer kinderopvangtoeslag
De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten voor kinderopvang:
De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.

Op tijd kinderopvangtoeslag aanvragen
Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld
Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bereken uw kinderopvangtoeslag voor 2014
Maak een proefberekening om te zien of uw kinderopvangtoeslag verandert.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de wetswijzigingen voor de kinderopvangtoeslag in 2014? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.

bron: belastingdienst.nl


29 oktober 2013

Kinderopvangtoeslagtabel 2014 beschikbaar

Op de site van de belastingdienst zal medio november de mogelijkheid worden geboden om een proefberekening te maken van uw kinderopvangtoeslag in 2014.
In deze kinderopvangtoeslagtabel 2014 (bron: brancheorganisatie kinderopvang) staan de nieuwe toeslagpercentages per inkomenscategorie overzichtelijk op een rij, en kunt u ze vergelijken met de percentages die gelden in 2013.
Zoals ook in de kamerbrief te lezen is (zie nieuwsbericht 4 oktober)wordt de kinderopvangtoeslag geïntensiveerd, de toeslagpercentages in de eerste kind tabel voor inkomens tussen circa 50.000 en 105.000 euro zijn verhoogd. Daarnaast wordt een vaste voet geherintroduceerd in de eerste kindtabel. Deze zal 18% bedragen vanaf een inkomen van circa 105.000 euro. In 2013 was deze vaste voet afgebouwd naar nul. Naast de aanpassingen van de toeslagtabel zijn ook de maximum uurprijzen geïndexeerd, wat een positief effect heeft op de netto kosten voor kinderopvang (hierover kunt u meer lezen in het nieuwsbericht van 19 september).


4 oktober 2013

Extra geld voor verhoging kinderopvang toeslag

Het kabinet maakt €100 miljoen extra vrij voor kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders met lagere midden- en hogere inkomens gaan vanaf 1 januari 2014 omhoog. De lagere inkomens werden eerder al ontzien.

Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister nam dit besluit nadat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aan gaf ouders tegemoet te willen komen in de kosten voor kinderopvang (zie ook motie Van Ojik-Samsom).

De minister zet 50 miljoen euro in voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag voor ouders met een inkomen tussen rond 47.000 en 105.000 euro. De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind wordt daarbij verhoogd. De andere 50 miljoen euro wordt gebruikt om ouders met een inkomen vanaf 105.000 euro weer recht op een vaste vergoeding van 18 procent van de kosten voor kinderopvang te geven voor hun eerste kind. Vooral voor de minst verdienende partner in deze gezinnen wordt het door deze maatregelen aantrekkelijker om een extra dag te gaan werken. In het regeerakkoord van het vorige kabinet was afgesproken dat ouders met de hoogste inkomens (vanaf ongeveer 115.000) vanaf 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag meer zouden ontvangen.

In zijn begroting reserveerde de minister eerder al 50 miljoen euro om ouders met lagere inkomens tegemoet te komen. De door de overheid te verstrekken vergoeding per uur kan dankzij dat bedrag nu weer aangepast worden aan de stijgende kosten in de kinderopvang. De aanpassing van de door de overheid te verstrekken vergoeding per uur komt vooral ten goede aan ouders met lagere inkomens, omdat het vooral voor deze groep ouders nadelig is als zij over een deel van de betaalde uurprijs geen toeslag ontvangen.

Met de maatregelen denkt de minister de kosten voor kinderopvang voor alle ouders draaglijker te maken. De minister zal bij de behandeling van het wetsvoorstel over de Kindregelingen in de Tweede Kamer bezien of er verzachtende maatregelen nodig zijn voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering.

Voorbeeldgezinnen
Leraar en verpleegkundige met twee kinderen.
In dit gezin is de man voltijd werkzaam als leraar en de vrouw in deeltijd werkzaam als verpleegkundige. Tezamen hebben ze een bruto inkomen van rond 1,5x modaal. Ze hebben twee jonge kinderen van 7 en 9 jaar. Het gezin maakt daardoor drie dagen per week gebruik van buitenschoolse opvang. In eerste instantie betaalt dit gezin per jaar circa 12.000 euro aan buitenschoolse opvang, waarvan 8.600 euro wordt vergoed door middel van de kinderopvangtoeslag. Dankzij de intensivering van de kinderopvangtoeslag krijgen ze 70 euro extra kinderopvangtoeslag. Het besteedbaar inkomen gaat er op jaarbasis 70 euro op vooruit.

Accountant en onderwijzer met twee kinderen.
In dit gezin werkt de vrouw voltijd als accountant en de man in deeltijd als onderwijzer. Ze hebben een bruto verzamelinkomen van rond 3,5x modaal. Ze hebben twee jonge kinderen van 7 en 9 jaar. Het gezin maakt daardoor drie dagen per week gebruik van buitenschoolse opvang. In eerste instantie betaalt het gezin per jaar circa 12.000 euro aan buitenschoolse opvang, waarvan 4.500 euro wordt vergoed door middel van de kinderopvangtoeslag. Door de intensivering van de kinderopvangtoeslag ontvangt dit gezin 640 euro meer kinderopvangtoeslag. Het besteedbaar inkomen gaat er op jaarbasis 640 euro op vooruit.

lees hier de kamerbrief over de intensivering kinderopvangtoeslag 2014

bron: www.rijksoverheid.nl


19 september 2013

50 miljoen voor indexering kinderopvangtoeslag

Het kabinet maakt 50 miljoen euro vrij voor de indexering van de kinderopvangtoeslag. Dit meldt de Brancheorganisatie op haar website. De indexering van de kinderopvangtoeslag is bevestigd in de miljoenennota van het ministerie van Sociale Zaken.

De indexering voor de dagopvang is +3,7%, waarmee het maximum uitkomt op € 6,70 (2013: € 6,46)
De indexering voor de buitenschoolse opvang is +3,8%, waarmee het maximum uitkomt op € 6,25 (2013: € 6,02)
De Brancheorganisatie Kinderopvang is 'verheugd dat het kabinet het belang van betaalbare en toegankelijke kinderopvang voor ouders en kinderen serieus neemt'. In de begroting is al 25 miljoen euro verwerkt voor het indexeren van de kinderopvangtoeslag over 2012. Het totale bedrag komt op 75 miljoen euro.

100 miljoen euro
In de miljoenennota wordt verder niks gezegd over een investering van 100 miljoen euro in de kinderopvang. Deze cijfers lekten eerder uit via de NOS. Kinderopvang speelt een bescheiden rol in de maatregelen die het ministerie van Sociale Zaken heeft aangekondigd voor 2014. Er wordt met geen woord gerept over de basisvoorziening voor peuters waarvan minister Asscher nog dit najaar zijn plannen bekend maakt.

Ouders
In de algemene miljoenennota wordt duidelijk dat de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag fors naar beneden zijn bijgesteld. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de vraaguitval die hoger uitviel dan het kabinet had beraamd. In de miljoennota van het Ministerie van Sociale Zakenis te lezen dat het kabinet in 2014 wil werken aan de positie van ouders in de kinderopvang. Hiervoor zou de wet Kinderopvang aangepast moeten worden. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat alle ouders en oudercommissies recht krijgen op een bindende uitspraak van een geschilleninstantie.

bron: kinderopvangtotaal.nl/brancheorganisatie kinderopvang


september 2013

Kinderen socialer door kinderopvang

Kinderen die naar de kinderopvang gaan, zijn beter in staat te communiceren met jongere en oudere kinderen dan kinderen die thuis blijven. Ze hebben eerder in de gaten wat het niveau van de ander is en passen hun communicatiestijl daarop aan. Dit ontdekten onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De onderzoekers ontwierpen een computerspel voor twee personen. Kinderen van vijf jaar oud kregen te horen dat zij tegen een tweejarig kind óf een vijfjarig kind (een leeftijdgenootje) speelden. De proefpersonen moesten via het scherm aan hun medespeler laten zien waar in het veld eikeltjes voor de eekhoorn lagen. De kinderen konden elkaar niet zien en konden dus niet verbaal met elkaar communiceren. Alleen de vijfjarige proefpersoon wist waar de eikeltjes lagen. Met een vogeltje kon hij of zij op het scherm aangeven waar het andere kind de eikeltjes kon vinden.
Geduld met een dreumes
De vijfjarige proefpersonen bleken prima in staat om in te schatten wie ze tegenover zich hadden en welke aanwijzingen ze het beste aan hun medespelers konden geven. Kinderen die in hun baby-, dreumes en peuterjaren naar de kinderopvang waren gegaan, bleken het best in staat om hun communicatie aan de ander aan te passen. Zo waren ze met hun uitleg veel geduldiger wanneer er een dreumes tegenover hen zat en namen ze langer de tijd om duidelijke aanwijzigen te geven.
Sociale contacten
De onderzoekers keken niet alleen of een kind naar de kinderopvang was geweest, maar ook naar het opleidingsniveau van de ouders en of het kind broertjes of zusjes had. Toch hadden deze oorzaken minder invloed op het communicatieniveau van kinderen dan of ze naar de kinderopvang waren geweest. Volgens de onderzoekers toont dit onderzoek aan dat een grote variëteit aan sociale contacten, zoals kinderen die opdoen in de kinderopvang, leidt tot snellere en betere communicatievaardigheden.
De onderzoekers publiceerden hun bevindingen op het wetenschappelijke online forumPLOS One.

bron: kinderopvangtotaal.nl


augustus 2013

Kinderopvangtoeslag 2012 voor 1 september aanvragen

Ouders kunnen alsnog kinderopvangtoeslag aanvragen over 2012 en 2013 als zij in deze jaren kinderopvangtoeslag zijn misgelopen. Maar let op: aanvragen van de toeslag over 2012 kan uiterlijk tot 1 september 2013.
In 2012 en in begin 2013 kregen ouders kinderopvangtoeslag voor de maand waarin ze kinderopvangtoeslag aanvroegen en de maand ervoor. Ze konden niet meer met terugwerkende kracht over een heel jaar aanvragen. Er is besloten dat ouders alsnog over een heel jaar toeslag achteraf kunnen aanvragen. Het is belangrijk dat ouders de kinderopvangtoeslag over 2012 zo snel mogelijk aanvragen, omdat dit enkel mogelijk is tot 1 september 2013. Toeslag met terugwerkende kracht over begin 2013 kan tot uiterlijk 1 september 2014 aangevraagd worden.

Casca BSO zet zich in voor Afrika

De hele zomervakantie gaan de kinderen van de 7 Casca locaties voor Buitenschoolse Opvang zich bezig houden met Afrika. Het is een groots project met als klap op de vuurpijl een markt waarbij ouders allerlei zelfgemaakte, zelfgebakken en andere ‘Afrikaanse’ voorwerpen kunnen kopen. De opbrengst hiervan gaat in zijn geheel naar het goede doel: Stichting Schoolchild Africa.

De aftrap van dit project was dinsdag 9 juli in de Luifel. Hier vertelde een medewerkster van Stichting Schoolchild Africa hoe het kinderleven er in Afrika uitziet en keken de BSO-kinderen een Afrikaanse film. De komende weken gaan de kinderen leren batikken, oude apparatuur slopen om er kunst van te maken; ze maken Afrikaanse maskers en regenstokken, Afrikaanse gerechtjes, een fantasiebeest, kleurige hoofddoekjes, raffia-creaties, een schilderij, sieraden en natuurlijk muziekinstrumenten. Ze leren Afrikaans dansen, doen spelletjes die Afrikaanse kinderen spelen en horen van alles over de big five. Ook een bezoek aan het Museum van Oudheden in Leiden staat op hun programma.

De afsluiting is donderdag 15 augustus. De kinderen geven dan een dans- en muziekdemonstratie en verkopen hun spulletjes in een Afrikaanse marktkraam.

De Stichting Schoolchild Africa is kleinschalig. Ze ondersteunt vooral lokale initiatieven, zoals een school en een weeshuis. De Stichting levert een duurzame bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van Afrikaanse kinderen. De opbrengst van het Casca project gaat rechtstreeks naar deze Stichting.