Enquête

Beste bezoeker van onze website,
 
We zijn continue op zoek naar verbetering. We zouden het zeer op prijs stellen als u de onderstaande vragenlijst in zou willen vullen. Het is maar een paar minuten werk, maar is voor ons erg belangrijk. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw antwoorden om.

Kinderdagverblijf
Peuterspeelzalen
Tussenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang
Activiteiten voor jeugd of jongeren
Activiteiten voor volwassenen
Activiteiten voor senioren
Cursussen voor kinderen en jongeren
Cursussen voor volwassenen
Cursussen voor senioren
Eethuis
Theater
Overig
Via buren, vrienden of bekenden
Gelezen in dag of weekbladen
De jaarlijkse brochure
Folders of affiches in winkels, bibliotheek etc.
Het internet
Weet niet meer
Anders
Zeer tevreden
Tevreden
Voldoende tevreden
Niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Veel te laag
Te laag
Passend
Te hoog
Veel te hoog
Man
Vrouw

Vindt u het goed als wij naar aanleiding van uw antwoorden contact met u opnemen? Wilt u dan onderstaande gegevens willen invullen? (Niet verplicht)

Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.

Monique Klompe
Interim Directeur Casca